Terug naar Tandprotheticus

De factuur

 

 

 

 

 

 

 

 

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

 

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

U krijgt uw rekening voortaan digitaal

U ontvangt van Infomedics een e-mail op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Belangrijk dus om uw actuele e-mailadres aan ons door te geven. Daarnaast hebben wij uw mobiele nummer nodig. U ontvangt van Infomedics een sms-code om uw rekening te kunnen openen. Zo zorgt Infomedics ervoor dat uw gegevens goed beschermd blijven.

 

Hieronder ziet u hoe het precies werkt;

Wilt u uw rekening liever per post blijven ontvangen? Geef dit dan aan ons door tijdens uw volgende bezoek.

 

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Status van uw betaling controleren
    Ga naar infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Hulp bij betaling van uw rekening

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Verder vindt u online meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

  • Veelgestelde vragen bekijken

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

 

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.   

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

DE MAXIMUMTARIEVEN DIE IN REKENING KUNNEN WORDEN GEBRACHT VOOR TANDTECHNIEK IN EIGEN BEHEER MET INGANG VAN 1 JANUARI 2019

Hoofdgroep 0

 

Groep 0.0 Offerte en ontwerp  
Q0001 Offerte. Tarief per eenheid van 5 minuten € 3,27
Q0011 Ontwerp. Tarief per eenheid van 5 minuten € 4,99
Q0021 Technisch advies/ondersteuning.Tarief per eenheid van 5 minuten € 4,16
  In gecompliceerde gevallen kan technisch advies/ ondersteuning worden gegeven. Tandarts en tandtechnicus stellen in overleg een maximum bedrag vast. Indien dit niet gebeurd is, dan valt deze verrichting onder service van het Tandtechnisch Laboratorium.  
     
Groep 0.1 Speciale Toeslagen  
Q0101 Kleurbepaling op laboratorium € 18,80
Q0103 Desinfectie in opdracht van tandarts € 3,50
Q0105 Verzendkosten/expeditiekosten € 6,60
Q0106 Arbo- en milieutoeslag € 2,54
Q0107 Aan huis bezorgen van patiënt, basisbedrag € 11,82
  Naast het basisbedrag mag per gereden kilometer maximaal € 0,27 in rekening worden gebracht  
Q0120 Bruikleen dentatus/gnathomat en vergelijkbaar € 18,60
Q0121 Bruikleen etskit per element € 16,45
     
Groep 0.2 Foto  
Q0201 Foto in verband met kleur-/vormbepaling € 13,67
Q0202 Foto/dia van studiemodellen € 12,88
Q0203 Digitale behandelplanning € 157,28

Permanente link

Hoofdgroep 1 Prothese werkzaamheden

Groep 1.0 Vervaardigen van modellen voor prothese werkzaamheden  
Q1001 Gipsmodel € 7,16
  Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel). Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model etc. Gipssoort: klasse 1 of 2  
Q1002 Stonemodel € 9,16
  Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort: klasse 2 of 3  
Q1003 Superhard gipsmodel € 12,22
  Superhard gipsmodel. Model waarvan tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4  
Q1004 Digitaal model geprint € 30,02
Q1005 Digitaal model gefreefd € 30,02
Q1006 Scannen afdruk € 11,21
Q1007 Meegeleverd model trimmen € 5,80
Q1008 Meegeleverd model van voet voorzien € 6,51
Q1022 Duplicaat model (uit alginaat of gel) € 21,05
Q1023 Precisie duplicaat model (uit siliconen) In articulator plaatsen € 37,19
Q1052 Model monteren in enkelvoudige articulator € 13,06
Q1053 Model monteren in meervoudige articulator € 18,24
Q1054 Model monteren in volledig instelbare articulator € 24,39
Q1061 Model monteren volgens intra orale registratie € 31,09
Q1062 Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk) € 17,80
Q1063 Digitale articulatie € 19,23
Groep 1.1 Individuele lepels/beetplaten/modellen uit lepel  
Q1103 Individuele lepel microform € 29,24
  Microform lepel, thermoplastische dieptreklepel voorzien van handvat of waswal  
Q1104 Individuele lepel kunststof € 37,96
  Kunststof lepel, poeder/vloeistoflepel of lichtuithardende lepel voorzien van handvat of waswal  
Q1105 Individuele ruime, geperforeerde kunststof lepel € 41,16
Q1106 Schreinmaker lepel € 47,46
Q1107 Rimlock lepel € 48,83
Q1108 Digitaal vervaardigde individuele lepel € 42,91
Q1116 Fluorapplicatie lepel € 39,48
Q1118 Bleeklepel € 46,58
Q1152 Model uit individuele lepel; onbetand € 11,32
Q1154 Model uit individuele lepel; betand € 15,26
Groep 1.2 Beetplaten/registreren  
Q1202 Aanbrengen registratie apparatuur op beetplaat € 37,16
  Het aanbrengen van registratie apparatuur op bestaande

 

beetplaten of gerelinede lepels inclusief nieuwe waswal

 
Q1225 Relinen met was van kunststof lepel inclusief waswal € 22,93
Q1251 Basisplaat voor opstelling € 11,04
Q1252 Beetplaat digitaal vervaardigd € 16,79
Q1253 Beetplaat + waswal € 16,79
Q1256 Waswal aanbrengen op metaal- of kunststofbasis € 11,35
     
Groep 1.3 Opstellen  
  Bij de onderstaande verrichtingen betreft het het opstellen volgens Gysi. Codes Q1340 en Q1390 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.  
Q1320 Opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en) € 23,26
Q1330 Opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen € 45,74
Q1340 Opstellen volledige prothese € 62,10
Q1351 Digitaal opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en) € 23,26
Q1352 Digitaal opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen € 45,74
Q1353 Digitaal opstellen volledige prothese € 62,10
Q1370 Opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en) op metaalbasis € 33,04
Q1380 Opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen op metaalbasis € 59,51
Q1390 Opstellen volledige prothese op metaalbasis € 64,25
     
Groep 1.4 Extra handelingen bij opstellen  
Q1401 Opstellen naar model € 10,72
Q1402 Opstellen naar foto € 13,89
Q1405 Kleur/Model var. frontelementen (per onder of boven) € 14,55
Q1410 Meerprijs opstellen volgens bijzondere methode € 38,00
  Extra voor opstellen volgens Flögel, Gerber, lingualised

 

occlusion. Eenmaal in rekening te brengen.

 
     
Q1420 Immediaat per element (tot maximaal 6 elementen per kaak) € 6,28
Q1455 Individuele modellatie (per boven of onder) € 18,34
  Volledige individueel gemodelleerde prothese volgens specifieke wensen patiënt  
Q1462 Beslijpen kunststof basis € 8,79
Q1465 Verwerken meegeleverde tanden per stel € 13,76
Q1466 Verwerken meegeleverde kiezen per stel € 8,53
Q1475 Opnieuw opstellen € 23,85
     

Groep 1.5

Persen/gieten/injecteren en afwerken

 
  Codes Q1540 en Q1590  inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.  
Q1520 Afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en) € 50,60
Q1530 Afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen € 60,50
Q1540 Afmaken volledige prothese € 66,91
Q1551 Digitaal afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en) € 50,60
Q1552 Digitaal afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen € 60,50
Q1553 Digitaal afmaken volledige prothese € 66,91
Q1570 Afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en) op metaalbasis € 50,84
Q1580 Afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen op metaalbasis € 65,22
Q1590 Afmaken volledige prothese op metaalbasis € 68,79
Groep 1.7 Extra handelingen bij persen/afwerken  
Q1701 Gevlochten draadversterking € 28,04
Q1702 Draadversterking € 20,13
Q1703 Knopanker € 11,72
Q1704 Draad-/steekanker € 12,40
Q1705 Kruisanker € 14,73
Q1706 Roach anker € 24,25
Q1707 Roach anker goud (inclusief Edelmetaal) € 57,60
Q1708 Occlusale steun € 11,80
Q1711 Gebogen baar (vrijliggend of ingesloten) € 41,19
Q1715 Gaas-/draadversterking (kleiner dan 1/3 palatum) € 11,58
Q1716 Gaasversterking € 22,73
Q1720 Meerkleurig persen € 35,66
Q1721 Transparant palatum € 50,97
Q1724 Toeslag monomeervrije kunststof (bijv. Luxene) € 83,15
Q1751 Naam inpersen € 14,54
Q1765 Persen/gieten/injecteren niet afwerken € 38,55
Q1766 Afwerken na persen/gieten/injecteren € 36,95
Q1768 Overkappingsruimte in kunststof per element € 6,07
Q1771 Meerprijs weekblijvende basis € 102,23
Q1774 Reoccluderen + inslijpen per boven of onder, modellen

 

na persen terugplaatsen

€ 22,70
Q1775 Reoccluderen + inslijpen partieel, modellen na persen

 

terugplaatsen

€ 21,44
Q1776 Digitaal reoccluderen € 21,44
     
Groep 1.8 Reparaties kunststof  
Q1810 Basistarief is minimum starttarief ter dekking van basis-

 

handelingen per prothese zoals: voorbereiding, kunststof

aanmaken, polymeriseren, afwerken en polijsten. Dit maximumtarief wordt per boven- of onderprothese in rekening gebracht. Vervolgens kunnen de codes Q1811 tot en met Q1841 in rekening worden gebracht.

€ 26,99
Q1811 Herstellen scheur € 12,13
Q1812 Herstellen breuk € 15,98
Q1813 Vastzetten element/anker € 4,89
Q1814 Vernieuwen element/anker € 5,17
Q1815 Uitbreiden element/anker € 7,87
Q1816 Immediaat per element € 6,44
Q1817 Uitbreiding palatum € 10,99
Q1818 Herstellen zadel per sectie € 7,78
Q1834 Prothese reinigen € 13,00
Q1840 A-lijn aanpersen € 12,62
Q1841 Rand aan prothese persen € 12,04
  Overzetting en rebasing, naast de codes Q1850 t/m Q1871 kan niet de code Q1810 worden gedeclareerd.  
Q1850 Overzetting 1 -4 element(en) € 69,97
Q1855 Overzetting 5 – 13 elementen € 96,71
Q1860 Overzetting vol € 112,97
Q1870 Rebasing € 75,68
Q1871 Rebasing met randcorrectie € 86,26
  Rebasen van prothese welke voorheen opgeslepen front

 

had; tevens van labiele rand voorzien

 
Groep 1.9 Diversen, montage  
Q1901 Miniplastschiene € 44,94
Q1902 Drumschiene € 45,96
Q1907 Gebitsbeschermer € 56,64
Q1908 Gebitsbeschermer uit verschillende lagen kunststof; hard en zacht € 77,61
Q1909 Ingebeten onderfront € 7,84
Q1911 Repositie/stabilisatie/relaxatie splint € 120,53
  Splinten (exclusief klammers): in articulator gemodelleerde, warm gepolymeriseerde transparante splint welke na het persen teruggeplaatst wordt in de articulator, ingeslepen wordt en (eventueel op duplicaatmodel) afgewerkt en op hoogglans

 

gepolijst wordt

 
Q1917 Holle klos. Tarief per eenheid van 5 minuten € 14,40
Q1920 Speekselkamer in prothese verwerken € 121,53
Q1951 Montage slot in kunststof € 30,84
Q1952 Montage stegdeel in kunststof € 30,89

Permanente link

Hoofdgroep 2 Orthodontie

Groep 2.0 Vervaardigen van modellen voor regulatie werkzaamheden  
Q2001 Werkmodel € 5,81
Q2002 Werkmodel in occlusie € 10,76
Q2003 Stonemodel € 8,17
Q2004 Stonemodellen in occlusie € 15,76
Q2005 Meegeleverd model trimmen € 5,12
Q2006 Meegeleverd model van voet voorzien € 4,94
Q2007 Studiemodel, eenvoudig per stuk (ongemodelleerd) € 9,26
Q2008 Studiemodel, eenvoudig per stel (ongemodelleerd) € 17,62
Q2009 Studiemodel, ongezeept per stuk € 13,21
Q2010 Studiemodel, ongezeept per stuk in occlusie € 20,47
Q2011 Studiemodel, gezeept per stuk € 14,83
Q2012 Studiemodel, gezeept per stuk in occlusie € 23,92
Q2013 Kastmodellen (super toonmodel) € 37,26
Q2014 Digitaal model maken € 26,28
Q2015 Dupliceren per model € 12,83
Q2016 Digitaal model geprint € 25,17
Q2017 Digitaal model gefreesd € 25,17
Q2020 Inzagen band € 3,62
     
Groep 2.1 Set-up en positioners  
Q2101 Set-up € 85,68
Q2102 Set-up per element € 5,50
Q2103 Set-up osteotomie patiënt € 89,38
Q2104 Aanpassen reeds bestaande set-up € 28,50
Q2105 Tooth-positioner € 96,03
Q2106 Seating spring € 6,83
Q2107 Socket liners € 5,54
Q2108 Varsity guard € 87,54
Q2109 Digitale set-up € 79,63
Q2110 Digitale set-up per element € 5,50
     
Groep 2.2 Plaatapparatuur  
Q2201 Basisplaat € 50,47
  Meerprijzen voor:  
Q2202 Enkelarmig draaddeel € 3,27
Q2203 Dubbelarmig draaddeel € 4,19
Q2204 Gecompliceerde labiaalboog € 7,51
Q2205 Labiaalboog met transparante kunsthars € 8,76
Q2206 Headgear tubes gemonteerd € 18,96
Q2207 Opbeet € 6,13
Q2208 Beetverhoging zijdelingse delen € 8,84
Q2209 Voorbeet schuinvlak in relatie tot onderfront € 9,53
Q2214 Oral screen € 51,18
     
Groep 2.3 Functionele apparaten  
Q2301 Activator standaard (monoblok) € 85,74
Q2302 Activator standaard met luchtgaten € 82,69
Q2303 Standaard activator open met overkapt onderfront € 97,19
Q2304 Teuscher activator € 112,80
Q2305 Bionator € 96,55
Q2306 Headgear activator volgens Van Beek € 89,22
Q2309 Combi activator V.A. EVVA € 85,63
Q2310 Fränkel activator nr 1 t/m 4 € 165,66
Q2313 Lehmann activator basis € 95,25
Q2314 Lehmann activatorwerking € 90,96
Q2317 Activator overig € 121,58
     
Groep 2.5 Retainers  
Q2501 C-C retainer € 26,00
Q2502 Siliconen fixatiemal (meerprijs) € 14,99
Q2503 Dieptrek fixatiemal (meerprijs) € 24,57
Q2504 Space retainer inclusief Molaarband € 29,54
Q2505 Space maintainer inclusief Molaarband € 28,74
Q2506 Invisible retainer / clear overlay € 36,45
     
Groep 2.6 Schroeven  
Q2601 Standaard exp. Schroef € 7,50
Q2602 Waaierschroef twee-delig € 18,91
Q2603 Microschroef € 7,51
Q2604 Open schroef € 12,69
Q2605 Sectorenschroef bk. “Bertoni” € 30,59
Q2606 Hellerschroef € 24,18
Q2607 Reciprokeschroef € 30,57
Q2608 Boogschroef volgens Muller € 24,63
Q2609 Ritter/picoloschroef € 14,78
Q2612 Sutuur exp.app. Inclusief Hyraxschroef, exclusief Banden € 74,06
Q2613 Sutuur exp.app. met kunstharsdelen, exclusief Banden € 92,13
     
Groep 2.7 Diversen  
Q2701 Reparatie basistarief € 24,03
Q2710 Herbst appliance € 189,94
Q2711 Schisisplaat, passief € 98,86
Q2712 Schisiplaat, actief € 106,05
Q2713 Spring retainer standaard € 54,84
Q2714 Spring retainer inclusief set-up € 72,71
Q2715 Relaxatie splint € 98,30
Groep 2.8 Vaste apparatuur  
Q2801 Indirect bonding per element € 12,71
Q2802 Standaard band (exclusief attachement) € 9,44
Q2803 Standaard premolaarband € 7,83
Q2811 Quad-helix, exclusief banden € 41,03
Q2812 Palatinale bar gesoldeerd € 36,43
Q2813 Goshqarian bar exclusief banden € 19,48
Q2814 Linguale boog exclusief banden € 36,99
Q2815 Lipbumper exclusief banden € 24,73
Q2816 Lipbumper met individuele kunstharschild (exclusief banden) € 36,55
Q2817 Headgear/face bow € 32,65
Groep 2.9

Crozat apparatuur

 
Q2901 Basisapparaat voor boven- of onderkaak € 110,87
Q2902 Extra draaddeel per stuk € 6,83
Q2903 Reparatie draaddeel Crozat € 22,03

Permanente link

Hoofdgroep 3 Frame werkzaamheden

Groep 3.0 Vervaardigen voor framewerkzaamheden (individuele lepels/beetplaten 1.1)  
Q3001 Gipsmodel € 7,45
  Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel)  Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2  
Q3002 Stonemodel € 9,43
  Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort klasse: 2 of 3  
Q3003 Superhard gipsmodel € 12,84
  Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmeteriaal. Gipssoort: klasse 4  
Q3004 Meegeleverd model trimmen € 6,77
Q3005 Meegeleverd model van voet voorzien € 7,23
Q3022 Duplicaatmodel (uit alginaat of gel) € 20,40
Q3023 Precisie duplicaatmodel (uit siliconen) € 36,92
Q3052 Model monteren in enkelvoudige articulator € 15,41
Q3053 Model monteren in meervoudige articulator € 18,42
Q3054 Model monteren in volledig instelbare articulator € 25,73
Q3061 Model monteren volgens intra orale registratie € 30,60
Q3062 Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk) € 20,15
     
Groep 3.2 Frame werkzaamheden (alleen metaal)  
Q3201 Bovenframe € 277,92
Q3203 Onderframe € 283,25
Q3207 Volle plaat € 225,75
  Extra handelingen:  
Q3221 Backing frontelement € 26,32
Q3222 Kauwvlak € 30,30
Q3223 Dummy, massief of met venster voor kunsstof € 32,76
Q3241 Meerprijs ieder anker in combinatie met kronen € 16,53
     
Groep 3.3 Kunststofwerkzaamheden aan frame  
Q3301 Kunststof venster € 71,18
Q3302 Kunststof kroon op metaalskelet € 79,82
Q3303 Kunststof brugdeel op metaalskelet € 79,90
     
Groep 3.4 Diversen  
Q3401 Metalen tuber versterking € 86,91
  Een gegoten metalen tuberversterking welke in de kunststof geperst wordt teneinde ter plaatse breuk te voorkomen  
Q3402 Gegoten 3/4 anker € 51,29

Groep 3.7

Vergulden

 
Q3701 Badvergulden frame € 92,47
Q3702 Zadels vergulden (per zadel) € 36,38
Q3703 Badvergulden 1 anker € 35,71
Q3704 Badvergulden volgend anker € 25,46
Q3711 Vergulden per anker, opgesoldeerd inclusief edelmetaal € 31,99
Q3712 Ticoniseren/anodiseren € 152,51
     
Groep 3.8 Reparaties aan frame  
Q3810 Reparatie basistarief € 31,79
Q3820 Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer € 27,08
Q3821 Soldeerplaats (ieder volgende) exclusief soldeer € 19,50
Q3822 Extensie aan bestaand frame (eerste) € 34,78
Q3823 Extensie aan bestaand frame (ieder volgende) € 21,16
Q3826 Laserlassen € 46,10
     
Groep 3.9 Monteren aan frame  
Q3951 Montage slot aan frame € 31,32
Q3952 Montage stegdeel aan frame € 37,29
  Q3951/Q3952 Het solderen/inlijmen van een attachment (matrix of patrix) of een stegdeel  
Q3953 Montage kroon aan frame € 31,19

Permanente link

Hoofdgroep 4 Kroon en/of brugwerkzaamheden

Groep 4.0 Vervaardigen van modellen  
Q4001 Gipsmodel € 7,91
  Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel)  Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2  
Q4002 Stonemodel, tegenmodel voor kroon- en brugwerk € 9,58
Q4003 Superhard gipsmodel € 13,50
  Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmeteriaal. Gipssoort: klasse 4  
Q4004 Meegeleverd model trimmen € 6,64
Q4005 Meegeleverd model van voet voorzien € 7,44
Q4022 Duplicaatmodel (uit alginaat of gel) € 22,45
Q4023 Precisie duplicaatmodel (uit siliconen) € 36,52
Q4052 Model monteren in enkelvoudige articulator € 15,65
Q4053 Model monteren in meervoudige articulator € 18,37
Q4054 Model monteren in meervoudig instelbare atriculator € 25,77
Q4061 Model monteren volgens intra orale registratie € 33,56
Q4062 Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk) € 21,69
     
Groep 4.1 Stompen en speciaal model  
Q4101 Zaagmodel € 15,43
Q4102 Stomp € 14,34
Q4103 Vuurvaste stomp € 22,72
Q4115 Stompen inkerven € 5,25
Q4154 Model uit individuele lepel betand € 16,36
Q4162 Stomp terugplaatsen in afdruk € 6,88
Q4166 Soft-tissue model (inclusief materiaal) € 48,62
Groep 4.3 Kroon- en brugwerk – metaalvrij*  
  *exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt  vervaardigd, o.a. spaarlegering, edelmetaal, inclusief opbakken.  
Q4301* Kroon/brugdeel – keramische kap, opgebakken € 213,39
Q4302* Kroon/brugdeel monolitisch (CAD/CAM) € 195,98
Q4311* Inlay/onlay/facing – keramisch, opgebakken € 217,44
Q4312* Inlay/onlay/facing – monolitisch (CAD/CAM) € 180,85
Q4321* Etsbrugdeel – keramisch, opgebakken € 257,91
Q4322* Etsbrugdeel – monolitisch € 211,24
Q4323* Etsbrugvleugel – Keramisch € 52,61
Q4331* Tijdelijke, kunsthars kroon/brugdeel € 62,39
Q4332* Paskroon/brug in transparante kunststof (CAD/CAM) € 49,02
Q4341* Kunststof kroon € 107,77
Q4342* Kunststof inlay € 113,06
Q4343* Teleskoopkroon/conuskroon € 149,14
     
Groep 4.4 Kroon- en brugwerk – metaal met porselein*  
  *exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal). inclusief opbakken.  
Q4401* Kroon/brugdeel metaal met porselein € 204,70
Q4402* Etsbrugdeel metaal met porselein € 245,26
Q4403* Stiftkroon porselein metaal € 175,33
     
Groep 4.5 Kroon- en brugwerk – volledig metaal*  
  *exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.  
Q4501* Kroon geheel metaal € 141,45
Q4502* Inlay/onlay geheel metaal € 133,47
Q4503* Teleskoopkroon/conuskroon € 156,19
Q4504* Stiftkroon geheel metaal € 146,62
Q4505* Etsbrugvleugel metaal € 32,72
     
Groep 4.6 Stiftopbouw/wortelkap/opbouw *  
  *exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.  
Q4601* Stiftopbouw direct € 34,45
Q4602* Stiftopbouw metaal € 67,25
Q4603* Stiftopbouw composiet met glasvezel stift € 122,09
Q4605* Wortelkap € 86,18
Q4606* Telescoopkap/conuskap € 141,85
     
Groep 4.7 Deelproduct kroon- en brugwerk  
Q4701 Opbakken porselein op metalen onderstructuur/kap € 106,78
Q4702 Opbakken porselein op keramische onderstructuur/kap € 109,34
Q4703 Opbouwen composiet op metalen onderstructuur kap € 80,84
Q4704 Opbouwen composiet op keramische onderstructuur/kap € 81,66
Q4705 Opbouwen kunsthars (kunststof venster) € 63,20
Q4711 Afglanzen/inkleuren monolithisch keramiek € 41,75
Q4712 Afglanzen/inkleuren kroon/brugdeel in bisquit € 43,70
Q4721* Onderstructuur metaal € 86,37
Q4722* Onderstructuur metaalvrij € 79,36
     
Groep 4.8 Meerwerk bij kroon- en brugwerk (toeslag)  
Q4801 Mal t.b.v. noodkroon/brug (dieptrek) € 40,14
Q4811 Afdruk/fixatiekap/slijpkap (metaal) € 32,83
Q4812 Afdruk/fixatiekap/slijpkap (kunststof) € 26,27
Q4821 Schouderporselein € 28,51
Q4822 Tandvlees porselein € 36,55
Q4831 Vergulden K/B-deel, per element € 24,47
Q4832 Glasvezelversterking per element € 19,13
Q4833 Plastic Post € 6,99
Q4834 Nasteekbare stift € 42,89
Q4841 Voorbereiding kroon t.b.v. frame/occl.steun (p.kaak) € 19,89
Q4842 Kroon passend maken aan frame € 25,24
Q4843 Precisieverankering montage € 34,26
Q4844 Montage slot aan kroon/brugdeel/wortelkap € 34,57
Q4851 Werkzaamheden aan wortelkap/magneet € 39,29
Q4852 Frezen per deel € 35,42
Q4853 Freezen van attachment matrix of patrix € 36,54
Q4854 Inlay in prothese-element € 82,12
     
Groep 4.9 Reparatie en aanpassingen kroon- en brugwerk  
Q4901 Schoonmaken kroon/brug € 19,28
Q4902 Kleurcorrectie € 45,97
Q4903 Etsen/silaniseren € 24,23
Q4904 Basistarief ten behoeve van reparatie en aanpassingen € 29,34

Permanente link

Hoofdgroep 6 Implantaten

Groep 6.0 Vervaardigen van modellen  
Q6002 Stonemodel € 8,95
Q6003 Superhard gipsmodel € 12,98
Q6005 Geprint model € 46,62
Q6052 Proefopstelling per element € 14,58
Q6053 Proefwasmodellatie per element (digitaal) € 29,22
Q6061 Soft-tissue model (inclusief materiaal) € 47,53
     
Groep 6.1 Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van implantaten  
Q6113 Kunstharslepel ten behoeve van implantaat (schoorsteenlepel) € 50,21
Q6115 Richtstift ten behoeve kunststofplaat per stuk € 5,51
Q6116 Verschroefbare kunststof lepel met beetwal € 76,95
  Kunststof lepel met beetwal (met daarin gemonteerde implantaat onderdelen) die vastgeschroefd kan worden op implantaten  
Q6118 Hulpdelen plaatsen in afdruk, per stuk € 7,04
Q6133 Precisie duplicaatmodel € 39,28
Q6144 Stonemodel uit kunststof implantaat lepel € 19,85
Q6153 Model monteren in middelwaarde articulator € 17,95
Q6154 Model monteren in meervoudig instelbare articulator € 24,94
Q6161 Opst./persen/gieten/inject./afwerken op suprastructuur € 168,75
     
Groep 6.2 Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van implantaten  
Q6200 Surgical guide/boorplaat € 78,22
Q6201 Röntgendiagnoseplaat (inclusief kogeltjes) € 71,29
Q6202 Röntgendiagnoseplaat ten behoeve van CT scan € 105,65
  Als Q6201 echter dan voorzien van 8 tot 12 metaalloze lasdraden  
     
Groep 6.4 Opbouwen, suprastructuren, kronen/bruggen voor implantaten  
Q6401 Confectie implantaat opbouw € 123,76
Q6402 Confectie opbouw bewerken € 41,67
Q6411* Individueel CAD/CAM abutment metaal € 205,93
Q6412* Individueel CAD/CAM abutment metaalvrij € 227,28
Q6413* Individueel CAD/CAM abutment hybride € 169,43
Q6414 Beslijpen CAD/CAM opbouw € 27,30
Q6421* Implantaatkroon metaal € 282,02
Q6422* Implantaatkroon metaalvrij € 284,55
Q6423* Implantaatkroon hybride € 326,15
Q6424* Implantaatbrugdeel metaal € 209,09
Q6425* Implantaatbrugdeel metaalvrij € 227,73
Q6426* Implantaatbrugdeel hybride/interface € 218,94
Q6431 Individueel kleuren in klinische omgeving € 63,32
Q6432 Porselein aanbrengen in esthetische zone € 67,59
Q6441 Implantaat-toeslag (per implantaat) € 71,76
Q6451 Ontwerpen van 3D CAD/CAM opbouw € 53,73
Q6452 Modelleren van 3D CAD/CAM opbouw € 47,92
Q6453 Scannen van 3D CAD/CAM opbouw € 50,85
Q6461* Steg zelf vervaardigen per implantaat, analoog € 201,92
Q6462* Steg zelf vervaardigen voor elk volgend implantaat, analoog € 176,28
Q6467 Steg zelf vervaardigen per implantaat, CAM  
Q6468 Steg zelf vervaardigen voor elk volgend implantaat, CAM  
  Meerwerk ten behoeve van implantaatwerkstuk:  
Q6471 Opaquen € 20,97
Q6472 Slot ten behoeve van plaatsen implantaatkroon € 33,40
Q6473 Sterilisatie € 9,98
Q6474 Stralen van implantaatopbouw € 17,43
  *exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.  
     
Groep 6.9 Solderen en montage  
Q6901 Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer € 28,82
Q6902 Soldeerplaats (volgende) exclusief soldeer € 18,15
Q6903 Laserlassen € 40,94
Q6951 Stellen slot met behulp van parallellometer € 30,76
Q6952 Monteren sloten aan impl. systeem € 31,97

Permanente link

Hoofdgroep 8 Diverse werkzaamheden CAD

  Deze prestaties zijn slechts als deelprestatie te declareren bij digitale vervaardiging, niet in combinatie met het eindproduct  
Q8001 Scannen ten behoeve van CAD € 28,23
Q8010 Ontwerp CAD kroon € 37,43
Q8011 Ontwerp CAD brugdeel € 34,71
Q8012 Ontwerp CAD frame € 31,08
Q8013 Ontwerp CAD splint € 37,53
Q8014 Ontwerp CAD opstellen per element € 23,09
Q8015 Ontwerp CAD abutment € 44,06
Q8016 Ontwerp CAD onderstructuur € 35,25
Q8017 Ontwerp CAD steg € 57,78

Permanente link

Hoofdgroep 9 Materialen

De codes uit hoofdgroep 9 kunnen tegen kostprijs van het omschreven materiaal gedeclareerd worden.

Groep 9.0 Porselein front elementen sets (zes stuks)  
Q9006 Front elementen Kostprijs
  Porseleinen kiezen sets (acht stuks)  
Q9058 Kiezen Kostprijs
     
Groep 9.1 Porselein front element per stuk  
Q9101 Tanden Kostprijs
  Porseleinen kiezen per stuk  
Q9010 Kiezen Kostprijs
     
Groep 9.3 Kunststof front elementen sets (zes stuks) Kostprijs
Q9306 Tanden  
  Kunststof kiezen sets (acht stuks) Kostprijs
Q9358 Kiezen  
     
Groep 9.4 Kunststof front elementen per stuk Kostprijs
Q9401 Tanden  
  Kunststof kiezen per stuk Kostprijs
Q9451 Kiezen  
     
Groep 9.7 Metalen, edel/onedel  
Q9701 Onedele legeringen Kostprijs
Q9711 Edele legeringen Au percentage lager dan 10% Kostprijs
Q9721 Edele legeringen Au percentages van 10% tot 25% Kostprijs
Q9741 Edele legeringen Au percentages van 25% tot 50% Kostprijs
Q9751 Edele legeringen Au percentages van 50% tot 60% Kostprijs
Q9760 Edele legeringen Au percentages van 60% tot 70% Kostprijs
Q9770 Edele legeringen Au percentages van 70% tot 80% Kostprijs
Q9781 Edele legeringen Au percentages boven 80% Kostprijs
     
Groep 9.8 CAD/CAM  
Q9801 Materialen ten behoeve van CAD/CAM Kostprijs
     
Groep 9.9 Diverse materialen  
Q9901 Diverse materialen Kostprijs
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com