De immediaat prothese

Wat is een immediaat prothese?

Een immediaat prothese is een prothese die gemaakt wordt terwijl u nog 1 of meerdere tanden en/of kiezen in de mond heeft. De immediaat prothese wordt direct na de extractie (het trekken) van de gebitselementen in de mond geplaatst over de extractiewonden heen.

Wat kunt u van een immediaat prothese verwachten?

U hoeft in het geval van een immediaat prothese niet zonder tanden en/of kiezen te lopen, omdat de prothese gelijk na het trekken in de mond wordt geplaatst.

Aan een immediaat prothese kleven echter ook een aantal nadelen, n.l.:

  • De prothese moet de eerste 48 uur in de mond blijven en mag pas na deze 48 uur voor de eerste maal uit de mond worden genomen. Wordt de prothese eerder uit de mond genomen, dan is de kans dat deze niet meer in de mond teruggeplaatst kan worden zeer groot t.g.v. zwelling van de verse extractiewonden.
  • De eerste dagen zijn de wonden nog vers, zodat het pijnlijk kan zijn om de prothese in en uit te doen.
  • Na de eerste 48 uur mag de prothese ’s nachts niet meer gedragen worden en dient u de prothese overdag te dragen en na elke maaltijd grondig te reinigen.
  • Indien er na 5 dagen nog steeds veel pijn is, kunt u contact opnemen met de praktijk om deze pijnklachten d.m.v. eventuele aanpassing van de prothese te laten elimineren.
  • Na enkele weken zal de prothese meestal los gaan zitten, hetgeen met plakmiddel als noodoplossing kan worden verholpen.

Hoe gaat het verder?

Na ongeveer 2 weken wordt u terugverwacht in de praktijk voor een algehele controle. Door het genezingsproces in de mond zullen de wonden dichtgaan en zal de kaak slinken, hetgeen resulteert in een loszittende prothese. Na ongeveer 3 maanden kunt u een nieuwe afspraak maken voor een zogenaamde rebasing, waarbij de prothese wordt opgevuld. Na een rebasing zit de prothese in de regel weer vast op zijn plaats.

Uiteraard kunt u er vanuit gaan dat het slinken van de kaak na 3 maanden nog niet volledig is en dat dit in de komende maanden nog wel verder zal gaan, zij het in mindere mate. Wij adviseren u dan ook om ongeveer 10 maanden na vervaardiging en plaatsing van de immediaat prothese een afspraak te maken voor het vervaardigen van een geheel nieuwe prothese. Dit adviseren wij u om te voorkomen dat u te lang blijft doorlopen met een slecht passende prothese, hetgeen op de langere termijn een probleem kan gaan vormen voor de uiteindelijke kaakvorm.

Een prothese die ongeveer 10 maanden na het trekken van de tanden/kiezen wordt gemaakt zal in de regel, mits goed uitgevoerd, de slinking van de kaak minimaliseren, hetgeen ook voor de toekomst voor langere tijd een gezonde kaak kan garanderen.

Ten slotte:

Het vervangen van een immediaat prothese is niet zo zeer in ons belang, als wel in uw belang.

Aan een rebasing en de vervangende prothese zitten kosten, welke deels of volledig worden vergoed vanuit uw verzekering.

Indien u naar aanleiding van deze informatie nog vragen mocht hebben, kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen voor verdere informatie.